ג' ניסן ה'תשפ"ב

סטוביחבה STOBYCHWA

עיירה בפולין
נפה: קאמין-קושירסקי
אזור: ווהלין ופוליסיה
14.5 צפונית לתחנת הרכבת פאבורסק
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 459

·  יהודים בשנת 1941: אין יהודים

תולדות הקהילה:
 

עיירה בנפת קאמין-קושירסקי, במרחק 14.5 ק"מ מצפון לתחנת-הרכבת פאבורסק. סטוביחבה היא יישוב עתיק יומין. על יישוב יהודי במקום ידוע מרשימת מס הגולגולת משנת 1700, שנערכה בהתוועדות גליל ווהלין בהורוכוב. על קהילת סטוביחבה הוטל אז סכום של 150 זהובים, דבר המעיד על מספר קטן של יהודים. העיירה היתה כפופה אז לקהילת האם - לודמיר. בשנת 1784 היו בסטוביחבה 22 יהודים (יחד עם הסביבה - 32) והם התגוררו ב- 8 בתים של יהודים; ואילו בשנת 1787 היו בה 38 נפשות (יחד עם הסביבה - 52), שהתגוררו ב- 10 בתים של יהודים. באמצע המאה ה- 19 כיהן ברבנות ר' מרדכי שפירא, נכדו של ר' יעקב אריה שפירא מקובל וצאצא של ר' מרדכי מנסכיז', מייסד שושלת האדמו"רים מנסכיז'. בראשית המאה ה- 20 היה בסטוביחבה בית-כנסת אחד. בין 459 תושבי המקום היו כנראה למעלה מ- 100 יהודים. ייתכן, שכתוצאה מפעולות המלחמתיות שאירעו בשנים 1914- 1920 עזבו יהודי סטוביחבה את יישובם ולא שבו אליו, שכן בין שתי המלחמות לא נזכרים בה יהודים.