ו' ניסן ה'תשפ"ב

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין