ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין