ג' אייר ה'תשפ"א

סטולוביץ STOLOWICZE

קהילה בפולין