ה' ניסן ה'תשפ"ב

סטוק STOK

קהילה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: לוקוב
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

בשנת 1531 היו אדמותיה של ס' שייכות למשפחות האצילים ילובקה, פייניק ומרשצ'ברוצקי. בשנת 1921 היו בכפר 705 תושבים, מהם 167 יהודים.
על ראשיתו של היישוב היהודי בס' ועל מקורות פרנסתם של היהודים אין לנו נתונים. קרוב לוודאי שרוב היהודים התפרנסו ממסחר זעיר, מרוכלות, ממלאכה ואולי גם מעיבוד חלקות אדמה זעירות.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה עברו רוב יהודי ס' ליישובים סמוכים. בחורף 1941 הביאו הגרמנים קבוצת פועלים יהודים מלוקוב (ע"ע) לעבוד בעבודות שטח קשות בס', תחת השגחת שוטרים פולנים, ועמם גם נשים, שהועסקו במתפרה. בסתיו 1942 הוחזרו עובדי הכפייה במשאיות ללוקוב, וצורפו אליהם גם היהודים המקומיים המעטים שעוד נותרו שם. כעבור ימים מעטים גורשו יהודי ס' האחרונים יחד עם יהודי לוקוב למחנה ההשמדה טרבלינקה.