ח' אייר ה'תשפ"א

ג. גלושה GLUZA WIELKA

קהילה בפולין