ה' ניסן ה'תשפ"ב

ג. גלושה GLUZA WIELKA

קהילה בפולין