ה' ניסן ה'תשפ"ב

סטצובה STECOWA

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: שניאטין

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 118 יהודים. יש להניח, שיהודי סטצובה הוצאו להורג על-ידי הגרמנים, או נמלטו, בתקופה שבין ספטמבר לדצמבר 1941, כשגל של רציחות פקד את האיזור כולו. אם אמנם נשארו יהודים במקום, יתכן שהם גורשו באפריל או ביולי 1942 לשניאטין.