ד' ניסן ה'תשפ"ב

סטרדין STERDYN

קהילה בפולין
מחוז: לובלין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

ס', עיירה על שפת הנחל סטרוגה, היתה שייכת במאה ה-18 למשפחת האצילים גזימלובי, ובמחצית השנייה של המאה ה-19 היו בעליה בני משפחת גורסקי. מלבד יום שוק שבועי התקיימו בעיירה 6 ירידים שנתיים. ב-1795, אחרי חלוקתה השלישית של פולין, היתה ס' תחת ריבונות פרוסיה, בשנים 1807-1815 נכללה ב"נסיכות ורשה" שכונן נפוליאון, ומאז עד למלחמת העולם הראשונה היתה בגבולותיה של מלכות פולין הקונגרסאית. בשנת 1915 נכבשה ס' בידי האוסטרים והגרמנים, שהחזיקו בה עד לנסיגתם ב-1918.
יישוב יהודי בס' נזכר לראשונה בתחילת המאה ה-19.בני משפחת גורסקי הכירו בחשיבות היהודים לפיתוח העיירה ועודדו את ישיבתם בה. במאות ה-19 וה-20 התפרנסו רוב יהודי המקום ממסחר זעיר וממלאכה - בעיקר חייטות, סנדלרות ופרוונות. במחצית השנייה של המאה ה-19 הצטרפו אליהם יהודים מכפרי הסביבה ובס' התארגנה קהילה יהודית והוקם בית-כנסת בנוי-עץ. בשנים 1908-1925 כיהן כרב הקהילה ר' אליעזר הלוי אייבשיץ. ב-1932 נבחר לכהונת רב בס' ר' בנימין פלטיאל מורגנשטרן, בנו של האדמו"ר מסיקילוב (ע"ע) ר' יצחק זליג. בזמן השואה נמלט הרב מורגנשטרן לוורשה ולאחר המרד גורש לאושוויץ, שם מת בסוף 1944.
ס' נכבשה בידי הגרמנים בסוף ספטמבר 1939, ועוד בסוף השנה ההיא מינו הגרמנים יודנראט, שנדרש לגייס יהודים לעבורת כפייה. בראשית 1941 הובאו לס' יהודים מגורשים מיישובים אחרים במרכז פולין. בפברואר 1941 הגיע מספר היהודים במקום ל-900 נפשות לערך. יהודים, הקימו למען הפליטים מטבח ציבורי שבו חילקו מדי יום ביומו כ-300 ארוחות.
בסתיו 1942 שולחו יהודי ס' למחנה ההשמדה מרבלינקה. רק יחידים מביניהם שרדו. יהודייה אחת ניצלה בזכותם של זוג פולנים, ארזאם וקז'ימיירה אוגוסטיניאק, שהסתירו אותה בביתם עד לשחרור.