ו' ניסן ה'תשפ"ב

סטרומייץ-זגייניק STROMIEC-ZAGAJNIK

קהילה בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: רדום
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

ס"ז, כפר קטן ונחשל שהיה שייך למלכי פולין, היה מיושב בעיקר בנזירים מן המנזר שהוקם במקום במאה ה-13.בשלהי המאה ה-19 נזכרים לראשונה גם יהודים תושבי ס"ז, ובראשית המאה ה-20 הם היו רוב בכפר. רובם ככולם התפרנסו מרוכלות וממלאכה וגם ממשקי עזר קטנים שהחזיקו ליד בתיהם. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התמעטו היהודים בס"ז, וערב מלחמת העולם השנייה נותרו בה ככל הנראה רק משפחות יהודיות מעטות. קהילה עצמאית לא נוסדה מעולם במקום, והיהודים קיבלו את שירותי הדת הנחוצים בקהילת ביאלובז'גי (ע"ע) הסמוכה וקברו את מתיהם בבית-העלמין שלה.
גם אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה נותרו בכפר כמה משפחות יהודיות. בקיץ 1942 ביקרה במקום משלחת של ארגון יס"ס (עזרה עצמית יהודית) מרדים (ע"ע) שסיירה בכל קהילות המחוז כדי לעמוד על צורכיהן.
על אחריתם של יהודי ס"ז אין לנו כל מידע. יש להניח שבסתיו 1942 הועברו לגטו ביאלובז'גי ובאוקטובר 1942 גורשו משם, יחד עם שאר יושבי הגטו, למחנה ההשמדה טרבלינקה.