ד' ניסן ה'תשפ"ב

סטרוסוב STRUSOW

עיירה בפולין
מחוז: טארנופול
נפה: טרמבובלה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: 2,412

·  יהודים בשנת 1941: כ- 579

תולדות הקהילה:
 

עיירה על נהר סרט במרכזה של סביבה חקלאית. שם המקום נגזר משם האצילים לבית סטרושוב, אשר היו בעלי המקום במאה ה- 16, ומאוחר יותר עברה העיירה לבעלותם של אצילים אחרים, ביניהם אנשי משפחת פוטוצקי. סטרוסוב נודעה בייצור מקטרות מיוחדות בסגנונן. האיזכור הראשון בתעודות על סטרוסוב הוא מ- 1624. יהודים נזכרים בה לראשונה ב- 1628. בסוף המאה ה- 18 ובתחילת ה- 19 היו עיסוקיהם של היהודים חכירה, מוזגנות ומסחר. במאה ה- 19 גדל מספר הסוחרים הזעירים. תחילה היתה קהילת סטרוסוב כפופה לקהילת טארנופול. ואולם בסוף המאה ה- 18 או בתחילת ה- 19, היתה לעצמאית וחלשה על 131 יהודים בסביבה הקרובה. ראשון הרבנים הידוע לנו היה ר' מנדל-פנחס בר' אליעזר שפירא מלאנצוט. מ- 1868 היה אב"ד סטרוסוב ר' יהושע-העשיל בר' חיים באב"ד, אשר ב- 1892 עבר לכהן בפודבולוצ'יסקה, עד פטירתו ב- 1895. בשנות ה- 80 וה- 90 של המאה ה- 19 כיהנו בסטרוסוב ר' יצחק-צבי גרטלר (נפטר ב- 1892). הוא היה אב"ד סטרוסוב ואחר כך עבר לפודבולוצ'יסקה. ידוע ביותר היה ר' דוד-מנחם מוניש בר' יהושע העשל באב"ד (נפטר ב- 1937). ב- 1892 נתקבל כרב בסטרוסוב, במקום אביו שעבר לפודבולוצ'יסקה, ר' דוד מנחם מאניש ב"ר יהושע. ב- 1915 נקרא לסייע בידי אביו בטארנופול. ב- 1922 פרצה מחלוקת בדבר המועמדים לכהונת הרב בסטרוסוב. הלמדנים והחסידים התייצבו לצידו של ר' מוניש, שנחשב בין גאוני דורו. מולו התיצב ר' יעקב שליטא, חתנו של הרב הקודם. בסופו של דבר כיהנו שניהם באותו תפקיד. ר' מוניש השתתף באסיפת הרבנים בלבוב ב- 1928, והיה נשיאה של אגודת הרבנים בגאליציה. הוא חיבר שו"ת בשם "חבצלת השרון" על ארבעת חלקי השולחן-ערוך. את מקומו של ר' מוניש מילא גיסו, ר' אברהם בר' שמואל באב"ד (נפטר ב- 1923). ר' אלכסנדר-סנדר ליפא בר' יוסף אייכנשטיין בנו של ר' יוסף האדמו"ר מטארנופול, היה רבה של סטרוסוב במקום חמיו ר' אברהם באב"ד. נספה בשואה ב- 1940. ולפי גירסה אחרת ב- 1944. על גורל ישוב יהודי זה בתקופת מלחמת-העולם השנייה אין לנו ידיעות מפורטות; ידוע רק זאת, שהוא הושמד בידי הגרמנים ב- 1942. בספטמבר או באוקטובר של אותה שנה נערכה אקציית גירוש: רוב יהודי המקום שולחו למחנה-ההשמדה בבלז'ץ. שארית יהודי סטרוסוב נצטוו בסוף אוקטובר לעקור לטרמבובלה עד ל- 1.11.1942