ה' ניסן ה'תשפ"ב

סטרילסק STRZELSK

קהילה בפולין
נפה: סארני על הנהר סלוץ'

תולדות הקהילה:
 

כפר בנפת סארני על הנהר סלוץ'. סטרליסק הוא כפר עתיק. במאה ה- 16 היה בנחלותיה של הנסיכה קורבסקי. בראשית המאה ה- 20 נמנו בין 1,971 התושבים בסטרליסק למעלה מ- 100 יהודים. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו 98 נפשות יהודיות. בין שתי מלח,מות העולם ישבו בכפר בערך 30 משפחות יהודיות. היהודים התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. בתקופת השואה הועברו יהודי סטרליסק לגטו סארני ונספו שם.