ד' ניסן ה'תשפ"ב

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין