ו' סיון ה'תשפ"א

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין