ד' שבט ה'תשפ"א

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין