כ' תשרי ה'תשפ"ב

סיימיאטיץ SIEMIATYCZE

קהילה בפולין