ד' שבט ה'תשפ"א

סמורגונייה SMORGONIE

קהילה בפולין