ו' סיון ה'תשפ"א

סמורגונייה SMORGONIE

קהילה בפולין