ה' ניסן ה'תשפ"ב

אוריץ URYCZ

כפר בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: סטרי
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 1,219
• יהודים בשנת 1941: כ- 151

תולדות הקהילה:
כללי
כפר שמספר אוכלוסיו הכללי ב- 1921 היה 1,219 נפש, מהם 151 יהודים. בסביבות הכפר נמצאו במאה ה- 19 בארות-נפט, ומספר יהודי המקום אף עבדו בענף זה. בשנות ה- 20 למאה ה- 20 פעלו 8 בארות מפיקות; עבדו בהן 41 יהודים שהיו %31.3 מכלל המועסקים, מהם הועסקו 4 בעבודות טכניות הקשורות בהפקת נפט; 4 כעוזרי בנאים, 2 כעוזרים בבארות עצמן, 17 כמניחי צינורות ו- 4 כמסיקי דודים. על חיי היישוב היהודי באוריץ' נמסרו אך מספר פרטים בלבד: ב- 1890 היה רבה של אוריץ' ר' דב-בער אפלמאן. ב- 1925 התקיים שם סניף "עזרה". ב- 1934 פעל במקום מועדון-ספורט "הפועל" בחסותה של התאחדות-פועלי ציון. ב- 1937 נוסד במקום קן השומר הצעיר. על גורל ישוב יהודי כפרי זה בתקופת מלחמת-העולם השניה חסר לנו מידע. אם יהודי המקום לא נפלו קרבן לפוגרום מידי האוקראינים, לאחר נסיגתם מן האיזור של השלטונות והצבא הסובייטים בסוף יוני 1941 יש להניח שהיישוב הושמד ב- 1942; או שהם נרצחו במקום על-ידי הגרמנים והמשטרה האוקראינית, או שגורשו לאחת מערי- הסביבה הגדולות יותר כמו סטרי או בולחוב, ושם פקד אותם גורל יהודי המקום.

http://www.zchor.org/kehilot/pinkas2.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Urycz