ד' ניסן ה'תשפ"ב

סצ'ילקי STRZYLKI

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: טורקה
אזור: גאליציה המזרחית
במרחק כ- 13 ק"מ מסטארי-סאמבור
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,430

·  יהודים בשנת 1941: כ- 242

תולדות הקהילה:
 

כפר מרוחק כ- 13 ק"מ מסטארי-סאמבור. סצ'ילקי מוזכרת בתעודות מ- 1423 ככפר בבעלות פרטית של האצולה. במאה ה- 19 עסקו תושביה בחקלאות ובעיבוד עצים. ב- 1880 התגוררו בסצ'ילקי 68 יהודים מ- 914 כלל התושבים. במקום לא היתה קיימת קהילה עצמאית, ויהודי סצ'ילקי היו כפופים לקהילת סטארי-סאמבור. ב- 1921 חיו בסצ'ילקי 242 יהודים מתוך 1,430 כלל התושבים. גם בין שתי מלחמות-העולם לא נתקיימה קהילה נפרדת בסצ'ילקי, אף כי ליהודי המקום היה שוחט וב- 1936 אף רב משלהם. את מתיהם קברו בבית-העלמין בסטארי-סאמבור. ב- 1927 נמסר על קיום אגודה-ציונית השחר ולידה ספריה. בשנות ה- 30 נתקיים סניף אחוה וב- 1933 היו בו 60 חברים. ארגון זה פתח קורסים לעברית ושלח צעירים להכשרות חלוציות. אחרי נסיגת הצבא הסובייטי מסצ'ילקי בסוף יוני 1941 וכניסת הגרמנים בתחילת יולי, פרעו האוקראינים המקומיים ביהודי סצ'ילקי ושדדו את רכושם. בסוף 1941 וראשית 1942 נמשכו הפגיעות ביהודים מצד הגרמנים והאוקראינים, והיו אף קרבנות בנפש. כיוון שהיו מבודדים ונתונים להתנכלויות מתמידות מצד איכרי הסביבה, עברו כמה משפחות יהודיות באביב 1942 לסטארי-סאמבור ולסאמבור. בתחילת אוגוסט 1942 גורשו כל יהודי סצ'ילקי לסאמבור ומשם להשמדה במחנה בלז'ץ