ד' ניסן ה'תשפ"ב

סצ'ליסקה נובה Strzeliska Nowe

עיר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: בוברקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,844

·  יהודים בשנת 1941: כ- 1,066

תולדות הקהילה:
 

סצ'ליסקה נובה קיבלה ב- 1513 זכויות של עיר. נקבע בה יום שוק בשבוע ויריד אחד לשנה. ב- 1662 אישר ד'מלך לסצ'ליסקה נובה יריד נוסף בשנה. ב- 1913 נשרפה העיר כליל. היהודים הגיעו לסצ'ליסקה נובה כנראה במחצית השנייה של המאה ה- 17. ב- 1717 שילמו יהודי סצ'ליסקה נובה 430 זהובים מס-גולגולת, ומספרם היה אז פחות מ- 300. במאות ה- 19 וה- 20 התפרנסו יהודי סצ'ליסקה נובה ממסחר זעיר, ממלאכה על כל ענפיה וכן מעגלונות. סצ'ליסקה נובה התפרסמה ברבניה. הראשון הוא ר' נפתלי-הרץ ב"ר יעקב (נפטר ב- 1769). אחריו כיהן ר' ראובן אורבך, שנתקבל ב- 1788 כמו"ץ בלבוב. בתחילת המאה ה- 19 כיהן כרב בסצ'ליסקה נובה אחד מגדולי האדמו"רים בדורו ר' אורי קלוגהופע המכונה "השרף". ר' אורי הצטיין בתפילתו הנלהבת, ואמרו עליו כי ידע את כל הרמב"ם בעל פה. דברי תורתו הועלו בכתב על ידי תלמידו ר' זאב שיינבלום מלבוב בספר "אמרי קודש". ר' אורי נפטר ב- 1826 ואת מקומו ירש בנו, ר' שלמה, אולם הוא לא האריך ימים (נפטר ארבעה חדשים אחרי פטירת אביו). חסידי סטרליסק בחרו להם כאדמו"ר את גדול תלמידיו של ר' אורי, את ר' יהודה-צבי מסטראטין (מייסד שושלת סטראטין). ברבנות בסצ'ליסקה נובה שימש נכדו של ר' אורי, ר' לוי יצחק. את כיסאו ירש חתנו, ר' אשר-ישעיהו פרנקל. במחצית השנייה של המאה ה- 19 כיהנו ברבנות ר' צבי-אברהם לאנדמן ואחריו בנו ר' אהרן. לאחר פטירתו של ר' אורי התחלקו יהודי סצ'ליסקה נובה לשני מחנות. מקצתם נטו אחרי בית סטראטין ורובם היו לחסידי בלז. מאמצע המאה ה- 19 ועד לשנות ה- 20 של המאה ה- 20 שלטו חסידי בלז בקהילה, וייצגו את יהודי סצ'ליסקה נובה במועצה המקומית. לאחר הדליקה ב- 1913 ולאחר התלאות הכרוכות במלחמת-העולם הראשונה, פחתו במידה ניכרת אוכלוסיית היהודים של סצ'ליסקה נובה. רבים שעזבוה בעקבות המלחמה לא חזרו שוב אליה. בבחירות לוועד הקהילה ב- 1924 הוקמה "רשימה לאומית", שכללה את הציונים וכנראה גם את חסידי סטראטין. האחרונים הביסו את חסידי בלז וזכו 80%-כב מכלל הקולות. מאותו זמן היו הציונים הכוח בעל ההשפעה בקהילת סצ'ליסקה נובה במחנה הציוני עמדו בראש הציונים הכלליים, שהתארגנו בראשית שנות ה- 20. אחריהם התארגנה המזרחי, וב- 1931 הוקמו ההתאחדות והמפלגה הרביזיוניסטית. מ- 1934 פעל בסצ'ליסקה נובה סניף של מפלגת המדינה. מבין תנועות הנוער היו במקום סניף אחוה (ב- 1933 היו בו 40 חברים) וכן בית"ר. ב- 1929 הוקמה קופת גמ"ח, שנתקיימה עד 1934. הונה היה מורכב מתרומת ג'וינט בסך של 1,440 זלוטי, ותרומות מקומיות בסך של 1,463 זלוטי. לא ידוע לנו דבר על קורותיהם של יהודי סצ'ליסקה נובה בימי מלחמת-העולם השנייה, להוציא העובדה, שחיסולם בידי הגרמנים בא במחצית השנייה של 1942. היהודים שנמצאו עדיין בס' נ', הועברו אל בוברקה הסמוכה בתחילת אוגוסט 1942 (לפני האקציה הראשונה שנתקיימה שם באותו חודש). או מאוחר יותר, אולי בנובמבר לאחרי הקמת הגיטו בעיר זו.