ה' ניסן ה'תשפ"ב

סצמין SECEMIN

עיר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: ולושצ'ובה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: 180

תולדות הקהילה:
 

ס' נזכרת לראשונה בתעודה משנת 1326. בשנת 1401 הוענקו לה זכויות עיר, ומ-1517 התקיימו בה ימי שוק שבועיים וירידים שנתיים. בשנת 1540 היו בה 40 בתים. רוב התושבים התפרנסו ממלאכות כמו קדרות, אריגת בדי צמר ופשתן ועיבוד עורות.
בתעודה משנת 1763 מוזכר יהודי תושב ס', שלמה שמו, שהגיש תביעה לבית-משפט שעניינה סכסוך בין יהודים מן העיירה חוצ'ין לבין מושל האזור. נראה שבתחילה ישבו במקום רק יהודים יחידים ; היישוב היהודי המקומי לא התפתח עד אמצע המאה ה-19.
המידע שבירינו על חיי היהודים בס' מצומצם מאוד. במקום היה בית-מדרש, אבל ידה של הקהילה הקטנה לא השיגה לממן את שכרו של רב והיא העסיקה רק שוחט. בימי מלחמת העולם הראשונה נזקקו יהודי ס' לעזרת הג'וינט. בתום המלחמה התפתחה במקום פעילות ציבורית וציונית ונוסד סניף של "הציונים הכלליים", אך מחמת מיעוט היהודים במקום והמצוקה הכלכלית הפעילות הזאת נשארה מצומצמת בהיקפה. היה גם סניף מקומי של "אגודת ישראל".
בשנת 1937 פרצו בס' התנגשויות אלימות בין יהודים לפולנים עקב סכסוך בין מוכר יהודי לקונה פולני מכפר סמוך. ואולם המשטרה התערבה במהירות והסדר הושב על כנו.
ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בס' 180 יהודים.בשנת 1941 גדל מספרם ל-203, עם בואם של כמה פליטים ממקומות אחרים. נראה שבס' לא הוקם גטו, ועד ספטמבר 1942 חיו שם היהודים ברגיעה יחסית. במחצית השנייה של ספטמבר 1942, לפני יום הכיפורים תש"ג, גורשו יהודי ס', כ-200 נפשות, לוולושצ'ובה (ע"ע), ומשם שולחו יחד עם אחיהם בני המקום למחנה המוות טרבלינקה.