ד' ניסן ה'תשפ"ב

סקולושוב SKOLOSZOW

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: יארוסלאב
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
ראדימנו
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,650

·  יהודים בשנת 1941: כ-188

תולדות הקהילה:
 

בשנות השמונים של המאה ה- 19 ישבו בכפר כ- 2,000 תושבים, ובתוכם 151 יהודים. ב- 1921 היו במקום 188 יהודים, מתוך 2,650 כלל התושבים, רובם אוקראינים. היות והכפר סקולושוב מרוחק ב- 1.5 ק"מ בלבד מראדימנו, סברה היא, שבתקופת הכיבוש הגרמני חלקו יהודי סקולושוב את גורלם של יהודי ראדימנו.