ה' ניסן ה'תשפ"ב

סקולסק SKULSK

עיירה בפולין
מחוז: לודז'
נפה: קונין
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 880

·  יהודים בשנת 1941: כ-210

תולדות הקהילה:
 

ראשוני היהודים ישבו בסקולסק בסוף המאה ה- 18. בשנים בין 1823- 1862 נאסרה ההתישבות היהודית בסקולסק בשל הקרבה אל הגבול, ורק מעטים התגוררו כאן על פי רשיון מיוחד. היהודים עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. על קיום קהילה עצמאית בסקולסק באמצע המאה ה- 19 יעיד מינוי רבנים במקום. ב- 1850 נבחר ר' אברהם אפל לרב הקהילה והוא שימש בכהונה זו עד 1875. מ- 1898 ועד 1905 שימש ר' מאיר בר' אברהם טמרזון כרב הקהילה. אחריו היה ר' ברוך יצחק ישכר רבה של סקולסק. בראשית שנות ה- 20 של המאה ה- 20 ישב על כס הרבנות ר' אברהם יוסף לוי. אין נתונים נוספים על חיי הקהילה עד פרוץ מלחמת העולם ה- II. בתקופת השואה מספטמבר 1939 ועד אמצע 1940 סבלו יהודי סקולסק מעבודת כפייה, מהחרמת רכוש ומגזרות אחרות שהונהגו באותה תקופה ע"י הנאצים כלפי היהודים. ב- 18.7.1940- 17 חוסל הישוב היהודי בסקולסק. חלק מיהודי המקום הועבר לזאגורוב הסמוכה ואחרים לגיטו כפרי בגרודז'ייץ ובז'גוב, בהם רוכזו יהודי הסביבה. ב- 9.3.1941 הועברו חלק מהיהודים שנמצאו בגרודז'ייץ ובז'גוב לאיזביצה לובלסקה, ליוזפוב לובלסקי ולקראסניסטאב שבגנראלגוברנמנט, ביניהם גם מגורשי סקולסק שרידי קהילת סקולסק שנותרו בזאגורוב, בגרודז'ייץ ובז'גוב נרצחו באוקטובר 1941 ביערות קאז'ימייז' ביסקופי - יחד עם יתר שרידי היהודים באזור.