ה' ניסן ה'תשפ"ב

סקוקי SKOKI

עיר בפולין
מחוז: פוזנן
נפה: וונגרובייץ
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,435

·  יהודים בשנת 1941: כ-66

תולדות הקהילה:
 

ס' נוסדה ב-1367 כעיר בבעלותן של משפחות אצילים פולניות. במחצית הראשונה של המאה ה-16 באה לס' קבוצת מתיישבים מן "האחים הצ'כים", שגורשו מארצם, ובעלי העיר הבטיחו להם את חופש הדת. מתיישבים אלה התפרנסו בעיקר ממלאכה. מלבדם באו אז לס' גם מתיישבים מסקוטלנד ומגרמניה. גם הם היו ברובם בעלי מלאכה, בעיקר טווים ואורגים, קדרים ופרוונים, אך מקצתם עסקו במסחר. תושבי העיירה הוותיקים, לעומתם, הוסיפו להתפרנס מחקלאות כמימים ימימה. בעלי העיר הושפעו מאמונתם הדתית של "האחים הצ'כים", אבל הכנסייה הקתולית נאבקה כדי להחזיר את תושבי ס' לחיקה והצליחה בכך. "האחים הצ'כים", וגם הסקוטים והגרמנים, אמנם נשארו נאמנים איש איש לדתו, אבל תושבי העיירה הפולנים חזרו והצטרפו במאה ה-18 לכנסייה הקתולית.
בשנת 1793, בעקבות חלוקתה השנייה של פולין, נכללה ס' בפרוסיה. בתקופת השלטון הפרוסי גדלה במקצת אוכלוסייתה, אבל בתום מלחמת העולם הראשונה, כשס' חזרה לריבונות פולנית, עזבוה חלק מתושביה.
בספטמבר 1939 נכבשה ס' בידי הגרמנים, ורוב תושביה הפולנים גורשו לגנרל-גוברנמן.
על ראשיתה של הקהילה היהודית בס' אין בידינו מידע. בשנת 1770 כבר מנתה הקהילה 338 נפש. רוב היהודים עסקו אז במסחר ובמלאכה. במאה ה-19, ובפרט בשליש האחרון שלה, הלכה הקהילה והתמעטה, ובספטמבר 1939, כשס' נכבשה בידי הגרמנים, נותרו בה פחות מ-50 יהודים. גם הם, בדומה לאחיהם בשאר יישובי חבל פוזנן, גורשו על-פי הוראתו של הימלר בסוף 1939 לגנרל-גוברנמן.