ד' ניסן ה'תשפ"ב

אורלוב AURELOW

ישוב חרושתי בפולין
מחוז: לודז'
נפה: ראדומסקו
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-80
• יהודים בשנת 1941: כ-39

תולדות הקהילה:
כללי
בין 120 תושביו של הישוב החרושתי אורלוב ב- 1921 היו 39 יהודים. בסמוך למלחמת העולם ה-2 היה מספרם הכולל של היהודים בחמש הקהילות המינהליות: אורלוב-ז'קי, קרושינה, קונארי, גארנק, רודניקי-רנדז'יני, 266 נפש.
סברה היא, כי בימי הכיבוש הגרמני רוכזו היהודים מכל הכפרים והישובים האלה באורלוב עצמה. מספר היהודים המרוכזים כאן גדל בהתמדה במרוצת-הזמן בגלל זרימת פליטים ועקורים ממקומות אחרים. בדצמבר 1940 היה מספרם 350, מהם 100 פליטים, ובאפריל 1942 היה מספרם 380. השלטונות המקומיים היו שולחים את היהודים לעבודות-כפייה בכריית כבול בסביבה.
תאריך חיסולו של ישוב יהודי זה לא נודע. סברה היא, כי החיסול בא בספטמבר או באוקטובר 1942, עם חיסולם של כמעט כל הישובים היהודיים בנפת ראדומסקו.

http://jewishwebindex.com/PolishShtetls.htm