ה' ניסן ה'תשפ"ב

סרובה SAROWO

מושבה חקלאית בפולין
נפה: בריסק
אזור: ווהלין ופוליסיה
קמניץ-דליטא
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-47

תולדות הקהילה:
 

מושבה חקלאית יהודית ליד קמניץ-דליטא, בנפת בריסק. סרובה נקראה כך על שם שרה אמנו. היא נוסדה בשנת 1850 על אדמת המדינה. 24 המשפחות המייסדות באו מבריסק. כל אחת מהן קיבלה חלקה בת 26 הקטאר (260 דונם). משגדלו המשפחות ביקשו כמה מהן לרכוש אדמות נוספות כדי להתפרנס, אך הדבר לא ניתן להן והן עזבו את המקום וחזרו העירה. המשפחות שנשארו במקום רכשו את חלקותיהם של העוזבים. אחד מבני המתיישבים, ישראל אשכנזי, עלה לארץ-ישראל והיה בין מייסדי המושבה יסוד המעלה. בסרובה היה בית-מדרש ולידו פעל חדר שבו למדו ילרי הכפר. בתחילת המאה ה- 20 היו בכפר 14 משפחות. בעת מלחמת העולם הראשונה נשרפו שלושה רבעים ממבני היישוב ומשק החי נשדד בידי החיילים הרוסיים והגרמניים. לאחר המלחמה חודש היישוב בעזרת הג'וינט. במיפקד של שנת 1921 נמנו בסרובה 47 תושבים - כולם יהודים. בתקופת הכיבוש הגרמני הובאו יהודי סרובה לגטו בקמניץ- דליטא ושם נספו יחד עם יהודי המקום.