ה' ניסן ה'תשפ"ב

סרוצקו SROCKO

כפר בפולין
מחוז: לודז'
נפה: פיוטרקוב טריבונאלסקי
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-119

·  יהודים בשנת 1941: כ- 667

תולדות הקהילה:
 

במחצית השנייה למאה ה- 18 היה הכפר סרוצקו שייך לאחד מבכירי האצולה, המתיישבים היהודים בכפר עסקו אז בחקלאות. ברבע הראשון למאה ה- 19 חולק הכפר לשני חלקים: סרוצקו הפרטי וסרוצקו הממשלתי. סרוצקו הפרטי נמצא בידי איש אצולה, והיהודים שבו הוסיפו לחכור קרקע חקלאית, ומכאן כינויו העממי של הישוב במאה ה- 19 "סרוצק היהודי". במחצית השנייה למאה ה- 19 ובמאה ה- 20 נושלו רוב בעלי-המשקים היהודים מאדמתם, או שמכרו את משקיהם לאיכרים מקומיים בגלל תקנות השלטונות שאך אנשי מעמד האיכרים רשאים להיות בעלי משק חקלאי בכפרים; משפחות אחדות היגרו לארצות-הברית, אחדים עקרו אל ערים אחרות בפולין. במרוצת-הזמן התחילו יהודי סרוצקו להתפרנס בעיקר מייצור נקניק יבש, אבל בשנות ה- 30 למאה זו חוסל ייצור זה בגלל המשבר הכלכלי והחרפת המדיניות האנטי-יהודית של הממשלה, והיהודים נשארו ללא פרנסה. הישוב היהודי הקטן בסרוצקו היה כפוף לקהילת טושין, אך היה לו בית-מדרש, שנבנה בתרומת אייזיק קלמנוביץ' על מגרש שניתן ליהודים במתנה לתכלית זו ב- 1837 על ידי הכומר בסרוצקו. אולם החלקה לא נרשמה כדין במירשם המקרקעין. בשנות ה- 30 למאה זו נודע הדבר לפולני,בעל בית שכן, והוא נטל לעצמו את החלקה ופירק בשרירות-לבו את בניין בית-המדרש והמקווה. יהודי סרוצקו הזעיקו לעזרה את הקהילות השכנות, אך דבר לא הועיל, ויהודי סרוצקו נשארו ללא בית-מדרש וללא מקווה. משפרצה מלחמת העולם II-ה, עלתה האוכלוסיה היהודית בסרוצקו בשנתיים הראשונות לכיבוש הגרמני (1939- 1940) פי ארבעה, בגלל זרם הפליטים והעקורים משטחי הרייך. סרוצקו היה מרוחק 3 ק"מ מהגבול החדש בין הרייך לבין הגנראלגוברנמנט, והעניים ביותר ממגורשי שטח הרייך, שלא היו בידיהם אמצעים להמשך הדרך, התעכבו כאן. ב- 1941 ו- 1942 נמשך זרם הפליטים לסרוצקו, ומספר היהודים בו הגיע ביוני 1942 ל- 630 נפש. הישוב בסרוצקו חוסל באוקטובר 1942. כל היהודים. כ- 600 נפש, גורשו לפיוטרקוב, שבה ריכזו הגרמנים יהודים גם מעיירות רבות אחרות. בימים 21.10.1942- 15 שולחו כמעט כל היהודים המרוכזים שם למחנה-ההשמדה בטרבלינקה.