ד' ניסן ה'תשפ"ב

מאידאן MAJDAN

עיירה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: קולבושובה
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,014

·  יהודים בשנת 1941: כ-565

תולדות הקהילה:

עיירה מאידאן היתה מבחינה אדמיניסטראטיבית כפר, ולידה אחוזת-אצילים בשם זה. מאידאן מרוחקת מתחנת-הרכבת ב- 19 ק"מ. בידינו נתונים מעטים בלבד על מאידאן בכלל, ועל היישוב היהודי שבו בפרט לא ידוע לנו אלא זו בלבד, שבאמצע המאה ה- 19 כבר ישבו במאידאן כ- 100 משפחות יהודים. רובן התפרנסו על המסחר הזעיר, הרוכלות והמלאכה. מן האמידים היו אלה שעסקו בחכירה ובתיווך אצל הפריץ. בעת ההיא היתה במאידאן קהילה יהודית מאורגנת על מוסדותיה. כרבה של מאידאן כיהן ר' טוביה ב"ר מאיר הורוביץ (משושלת אדמו"רי דז'יקוב). את כיסאו ירש בנו ר' בן-ציון (רשום מ- 1899 כרבה של מאידאן). הוא, כאביו, ניהלו במקום גם חצר אדמו"רים. את שנות המלחמה בילה ר' בן-ציון בווינה, ובשובו משם נסע תכופות ממאידאן לדז'יקוב ושם ניהל את חצרו. ר' בן-ציון נפטר בז'שוב ב- 1939 או ב- 1940. בשנים שבין שתי מלחמות-העולם כיהן במאידאן כדומ"ץ ר' חיים-צבי שאטלאנד. היישוב היהודי במאידאן ידע פגיעות, ולעיתים אף אלימות, מצד האנטישמים והפורעים. בנובמבר 1918 השתולל במקום פוגרום; רכוש יהודי נבזז, ורובם מבני היישוב הוכו. במאי 1919 שוב פרעו ביהודים איכרי הסביבה שנתקבצו ביום-השוק במאידאן. היה מספר רב של פצועים ואת הביזה הסיעו הפורעים אף בעגלות. הפורעים חיללו גם את ספרי-התורה שבבית המדרש. הנזק ברכוש שנשדד או נהרס אצל כ- 170 משפחות יהודים נאמד ב- 300,000 כתרים. ב- 1929 הורה מפקד היחידה הצבאית שחנתה במקום לפיקודיו, לא לקנות סחורות בחנויותיהם של היהודים; לחיילים ולקצינים ניתנה רשימה של חנויות לא-יהודיות. בשנים הראשונות לאחר גמר מלחמת-העולם הראשונה קיבלו יהודי מאידאן תמיכה מידי הג'וינט; חולקו מזון, בגדים וכסף לשיקום החנויות והבתים שנפגעו בעת הפרעות בשנים 1918- 1919. בכספי הג'וינט שופץ עד 1923 בית-מרחץ, ונתמך רופא שטיפל חינם בעניי היישוב. בתקופה שבין שתי-מלחמות העולם התקיים במקום ארגון ציוני בשם "אחדות", ובשנות ה- 30 פעל קן של "הנוער הציוני". בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1929 קיבלה רשימת "המזרחי" 32 קולות, ורשימת "הציונים הכלליים" - 6 קולות. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1935 קיבלה הרשימה של "מפלגת המדינה" 24 קולות. בבחירות לוועד הקהילה, שנתקיימו ב- 1928, קיבלו הציונים 5 מאנדאטים מתוך 8. על קורות קהילת מאידאן בימי מלחמת-העולם השנייה אין בידינו ידיעות מפורטות. ביוני 1942 גורשו כל היהודים ממאידאן לז'שוב, שאליה גורשו אז יהודים מכל האזור. ביולי 1942 היה בז'שוב גירוש בהיקף גדול למחנה-המוות בבלז'ץ. הרוב המכריע של היהודים שרוכזו בז'שוב מצאו את מותם באקציה זו.