ד' ניסן ה'תשפ"ב

מאלקיניה גורנה MALKINIA GORNA

עיירה בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרוב מאזובייצקה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-60 משפחות

תולדות הקהילה:

אין בידינו פרטים על תחילתו של היישוב היהודי במ'. בסוף המאה ה- 19 היתה במ' קהילה עצמאית ולה בית תפילה ובית עלמין. יהודי העיירה עסקו במלאכה ובמסחר זעיר. בשנת 1911 פרצה במקום דליקה ו- 12 בתים של יהודי המקום עלו באש. משפרצה מלחמת העולם הראשונה גורשו יהודי מ' בגלל קרבת העיירה לגבול עם פרוסיה המזרחית. עם תקומתה של פולין העצמאית חזרו המגורשים לבתיהם. בשנת 1920, בעת מלחמת פולין עם ברית המועצות, סבלו יהודי מ' מרדיפות שלטונות הצבא הפולני, שהאשימו את יהודי העיירה בשיתוף פעולה עם הבולשוויקים. באותה שנה הוצאו להורג בלי משפט 6 יהודים. בשנת 1921 התגוררו במ' 60 משפחות יהודיות. גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם המשיכו יהודי מ' להתפרנס ממלאכה וממסחר זעיר. מספר משפחות התפרנסו ממתן שירותים לנופשים שהיו מגיעים למ' מן הערים הגדולות בחודשי הקיץ. בשנת 1929 הקימו הארגונים היהודיים בווארשה קייטנה לילדים בכפר מיכאלובק שבקירבת מ'. מנהל הקייטנה היה הד"ר שטיינקאלך מווארשה. בקייטנה בילו את חופשת הקיץ כ- 500 ילדים. באותה שנה הוקמה במ' ביוזמתם של הציונים קופת חיסכון קואופרטיבית שנתנה הלוואות בריבית נמוכה לסוחרים זעירים ולבעלי מלאכה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הוקמו במ' קנים של הנוער הציוני. האנטישמיות שגברה בסביבה בשנות השלושים נתנה את אותותיה גם במ'. החרם הכלכלי שהוכרז על המסחר והמלאכה היהודיים הכביד על יהודי העיר. בעקבות הסתת האנדקים, אנשי מפלגת הימין הפולנית, התפרעו בריונים בימי השוק השבועי והפכו את הדוכנים של הרוכלים היהודיים. על גורלם של יהודי מ' בשנות השואה אין לנו ידיעות. ידוע רק, שבשנים הראשונות של המלחמה, מסתיו 1939 ועד ראשית שנת 1941, עברו דרך מ' יהודים רבים שנמלטו מאיזור הכיבוש הגרמני בפולין לאיזור הסובייטי שבמזרח פולין. כנראה שבין אלה עברו גם רבים מיהודי מ' לצד המזרחי של הגבול.