ה' ניסן ה'תשפ"ב

מארקובה MARKOWA

עיר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: פשבורסק
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-4,364

·  יהודים בשנת 1941: כ-126

תולדות הקהילה:
כללי

כבר בסוף המאה ה- 14 היתה במקום מושבה גרמנית בשם מארקנדורף, שנוסדה על אדמות המלך. העיר הוקמה ב- 1582. מוצאם הגרמני של תושבי המקום היה ניכר בשפת דיבורם עוד במאה ה- 19. בתעודה מ- 1628 מוזכרים יהודים כתושבי המקום. ב- 1880 התגוררו במארקובה 3,100 איש, מהם 25 יהודים. ב- 1921 היו במארקובה 126 יהודים מכלל 4,364 תושבים. סברה היא שכל יהודי המקום נספו בתקופת השואה: מקצתם נהרגו בקרבת המקום והשאר במחנה המוות בבלז'ץ.