ו' ניסן ה'תשפ"ב

מדיקה MEDYKA

קהילה בפולין
נפה: פשמישל
פרזמישל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 132

תולדות הקהילה:

ב- 1921 - 132 יהודים. סברה היא, שהיישוב היהודי חוסל בסוף יולי או בתחילת אוגוסט 1942 ושהיהודים הוצאו אז להורג במקום, או גורשו לפשמישל.