ו' ניסן ה'תשפ"ב

מדניצה MEDENICE

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: דרוהוביץ
אזור: גאליציה המזרחית
במרחק כ- 22 ק"מ מדרוהוביץ
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: 2,805

·  יהודים בשנת 1941: כ- 180

תולדות הקהילה:

כפר במרחק 22 ק"מ מדרוהוביץ. במאה ה- 14 השתייך לאחוזות בית-המלוכה. עיקר פרנסתה של האוכלוסיה היתה על החקלאות. במאה ה- 19 ובראשית ה- 20 הוקמו במקום טחנות-קמח אחדות. סימנים על קיום היישוב היהודי במדניצה יש בידנו מאמצע המאה ה- 19. הקהילה היהודית לא היתה עצמאית אלא כפופה לוועד הקהילה בדרוהוביץ. עם זאת היו במדניצה מוסדות-קהילה מקומיים כמו רב ושוחט, בית-כנסת, מקווה- טהרה. מדניצה שימשה מרכז למשפחות יהודיות פזורות בכפרי הסביבה. לפני מלחמת-העולם הראשונה שימש ר' אשר הלוי כרבה של מדניצה. השפעתם של חסידי בלז במקום היתה גדולה. רוב האוכלוסיה היהודית עסקה במסחר וחלק מסוים התפרנסו מחקלאות. בין שתי מלחמות-העולם קטן מספר היהודים העוסקים בחקלאות וב- 1928- 1930 היו רק 4 משפחות (20 נפשות) שהתפרנסו מעבודת אדמה. המאפייה היחידה שבמקום היתה בבעלות יהודית. בין הסוחרים הסיטונאים בלטה משפחתו של חיים זוסמן. הלה עמד גם במרכז פעילות ענפה של גמילות חסדים. כבר לפני מלחמת-העולם הראשונה נמצאה במדניצה קבוצה של פעילים ציוניים. עבודתם נמשכה גם אחרי 1918. לקונגרס הציוני ב- 1927 הצביעו 18 איש ולקונגרס הציוני ב- 1935 - 17 איש. גם במקרים אלה ניתנו הקולות לציונים הכלליים. ב- 1930 נתקיים סניף של "אחוה". ב- 1927 פגע שטפון גדול בעיירה 90%-כו מכלל הקהילה היהודית נשארו ללא קורת גג. כן נהרס בית הכנסת והמים שטפו גם את ספרי התורה. רק כעבור מספר שנים הצליחה הקהילה להתאושש מאסון טבע זה ולשקם את כלכלתה. בתקופה הסובייטית, 1939- 1941, עברו על יהודי מדניצה תמורות מרחיקות לכת בתחום חיי הקהילה והכלכלה בדומה לאיזור כולו. עם כניסת הגרמנים לעיירה בתחילת יולי 1941 ערכו האוקראינים פוגרום באוכלוסיה היהודית. היו מספר הרוגים ופצועים. קשה היה לקהילה קטנה לחיות בסביבה עויינת ומספר משפחות יהודיות נטשו בסתו 1941 את העיירה בבקשם מחסה אצל קרובי משפחה בדרוהוביץ ובבוריסלאב. בדרך זו ירד מספר היהודים באותה תקופה לכ- 140 איש. בחורף 1941- 1942 גורשו למדניצה משפחות יהודיות מכפרי הסביבה ומספר היהודים אז גדל ליותר מ- 200 (לפי מקור אחד 213 איש). באביב 1942 נמשכו ההתנכלויות מצד האוכלוסיה המקומית ובעיקר התעללו אנשי המשטרה האוקראינית .בשרידי הקהילה. באוגוסט 1942 שולחו יהודי מדניצה להשמדה במחנה בלז'ץ