ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

מודז'יוב MODRZEJOW

קהילה בפולין