ד' ניסן ה'תשפ"ב

מודזלה ויגודה MODZELE WYGODA

קהילה בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: לומז'ה

תולדות הקהילה:

בשנת 1403 העניק הדוכס יאן מאזובייצקי למיקולאי, יליד מודזלה שבסביבת פלונסק, שטח אדמה ליד לומז'ה. בשנים שלאחר מכן היה המקום למרכז משפחת האצולה מודזלסקי. במאה 19^ה היו בסביבה כמה כפרים בשם מודזלה ולכל שם נוסף כינוי. בשנת 1921 ישבו במודזלה ויגודה 291 תושבים, מתוכם היו 173 יהודים. אין בידינו ידיעות מפורטות על גורלם של היהודים הללו בתקופת מלחמת העולם השנייה. ידוע רק זאת, שבין אוקטובר 1939 ובין יוני 1941 היתה מודזלה ויגודה תחת הכיבוש הסובייטי. יש להניח, שרוב יהודי הכפר נרצחו בידי הגרמנים בשנים 1941- 1944.