ל' ניסן ה'תשפ"א

מונקוציצה MAKOCICE

קהילה בפולין
קראקוב
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 113