ה' ניסן ה'תשפ"ב

מוסטי מאלה MOSTY M

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: ראווה רוסקה

תולדות הקהילה:

ב- 1921 - 147 יהודים. קרוב לוודאי, שהיישוב היהודי בא לקצו בקיץ-סתיו 1942 ושתושביו גורשו אז לראווה רוסקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.