ה' ניסן ה'תשפ"ב

מוקובודי MOKOBODY

קהילה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: שיידלצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:

מ' נזכרת לראשונה בשנת 1487, כשהמלך קז'ימייז' יאגלו העניק את אדמותיה מתנה ליאנוש חרפטוביצ'וב, הממונה על האוצר הליטאי. בסוף המאה ה-15 הקימו יורשיו כפר על האדמות האלה, ומיד עם הקמתו נערכו בו ימי שוק. לא ידוע לנו מתי הוענקו למ' זכויות עיר. בשנת 1774 הרחיב המלך סטניסלאב אוגוסט פוניאטובסקי את הפריווילגיות הכלכליות של מ' והתיר לבעליה לקיים 7 ירידים שנתיים. בתקופה זו גדל שטחה של העיירה והיא התפשטה אל מעבר לגדה המזרחית של הנהר בוג.
על ראשיתו של היישוב היהודי במ' אין לנו מידע. בראשית המאה ה-19 ישבו במקום יהודים, רובם סוחרים ורוכלים ומקצתם בעלי מלאכה. יהודי המקום התארגנו לקהילה וייסדו בין השאר בית-יתומים ומושב זקנים, שהתקיים עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה. עם מוסדות הצדקה נמנתה גם קופת גמ"ח.
בראשית שנות ה-20 פחת מספר היהודים במקום. במלחמת פולין-ברית-המועצות נכבשה מ' בידי הצבא האדום, אך ב-18 בספטמבר 1920 נסוגו הסובייטים והחיילים הפולנים חזרו וכבשו את העיירה. עם כניסתם למ' התעללו החיילים הפולנים ביהודים ובזזו את רכושם, ובעקבות האירוע הזה נטשו יהודים רבים את העיירה ולא שבו אליה עוד.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התפתחה במקום פעילות ציונית ונוסדו סניפים של "הציונים הכלליים" ושל "פועלי ציון צ"ס". אחדים מבני הקהילה השתייכו ל"בונד".
תחת הכיבוש הגרמני בימי מלחמת העולם השנייה נרדפו יהודי המקום הן בידי הגרמנים והן בידי שכניהם הפולנים. כבר באוקטובר 1939 הגיעו למ' אנשי הממשל הגרמני משיידלצה (ע"ע) והטילו על היהודים קונטריבוציה גבוהה בסך 50,000 זלוטי. ראש הקהילה מרק שפייזרמן, שנשאר בתפקידו גם תחת שלטון הנאצים, הצליח לאסוף את הסכום הנדרש. כעבור זמן מה חויבו גם יהודי מ' לענוד סרט זרוע שעליו מגן-דוד, ורבים מהם גויסו לעבודת כפייה. ככל הידוע לנו לא הוקם במ' גטו.
באוקטובר 1942 גורשו יהודי מ', כנראה דרך שיידלצה,למחנה המוות טרבלינקה.