ו' ניסן ה'תשפ"ב

מוקרוב וסינקביץ MOKROWO

כפר בפולין
נפה: לונינייץ
אזור: ווהלין ופוליסיה
10 ק"מ מן העיירה לאחווה

תולדות הקהילה:

שני כפרים סמוכים זה לזה בנפת לונינייץ. הכפרים שוכנים על שתי גדות הנהר לאן. במרחק 10 ק"מ בערך מן העיירה לאחוה. לראשונה נזכרים יהודים במקום סמוך למחצית הראשונה של המאה ה-19. רובם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. רבים בינהם היו חייטים, סנדלרים, נגרים, נפחים, זגגים וצבעים. יהודים החזיקו בגני ירק ופרי גידלו פרות ועופות. יהודי שני הכפרים היו כפופים לקהילת לאחוה ובית-הכנסת במוקרוב. ששימש מרכז החיים היהודיים, שירת את יהודי שני הכפרים. בשנת 1914 התגוררו בשניהם בערך 60 משפחות יהודיות. בזמן מלחמת העולם הראשונה ירד מספר היהודים בכפרים אלה, שכן באיזור פעלו כנופיות, שעסקו בשוד ואף ברצח: בשנת 1921 נרצחו בני הזוג היהודי אברמוביץ. כשהתבסס השלטון הפולני שבו רוב יהודי מ' וס' לביתהם. כמקודם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. אחדים מהם עסקו בסחר בקר ועורות. בבעלות יהודיות היו טחנת-קמח, מנסרה ומפעל קטן להפקת שמן. מפעלים אלה העיסקו בערך 50 פועלים יהודים ונוצרים. כמה יהודים היו ספקים ליחידת הצבא הפולני שחנתה במקום. בשנות השלושים היו בשני הכפרים בערך 50 משפחות יהודיות (250 נפש בערך). במ' התגורר השו"ב פומרנץ, שהיה גם בעל סמיכות לרבנות. הילדים למדו בבית-הספר הפולני המקומי ואחרי הצהריים למדו עברית ולימודי קודש אצל מורים פרטיים . היו במקום קנים של "השומר-הצעיר" ושל בית"ר.
נכתב ע"י אברהם קלבן.

במלחה"ע ה - II

שני הכפרים נכבשו בידי הגרמנים ב- 3 ביולי 1941. מיד נדרשו כל הגברים מגיל 16 ומעלה להירשם כדי לצאת לעבודות כפייה. דברי הערך הוחרמו. מידי היהודים נלקחו שטיחים, פרוות, עורות, סדינים ועוד. בחול המועד פסח תש"ב אפריל( 1942) הועברו כל יהודי מוקרוב וס' אל הגטו בלאחווה שהוקם זה עתה. גורלם היה כגורל בני המקום; הם נספו באקציית החיסול בכ"ב באלול תש"ב (3 בספטמבר 1942). רבים מיהודי הכפרים האלה השתתפו במרד בלאחווה וכמה מהם הצליחו להימלט ליערות ולהצטרף ליחידות פרטיזנים סווייטיות.
נכתב ע"י אברהם קלבן.