ה' ניסן ה'תשפ"ב

מיזון סטארי MIZUN STARY

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: דולינה

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 182 יהודים. אפשר שהיישוב היהודי חוסל באביב-קיץ 1942 ושתושביו גורשו אז לדולינה; סברה אחרת היא, שהם גורשו באוגוסט 1942 לבולחוב.