ו' שבט ה'תשפ"א

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין