י' תשרי ה'תשפ"ב

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין