ה' ניסן ה'תשפ"ב

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין