ח' אייר ה'תשפ"א

מיזריץ MIEDZYRZEC PODL

קהילה בפולין