י"ב תשרי ה'תשפ"ב

מיכאלובה MICHALOWA

קהילה בפולין