ה' ניסן ה'תשפ"ב

מילטין MILATYN

עיירה בפולין
נפה: הורוכוב
אזור: ווהלין ופוליסיה
גבול גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 366

·  יהודים בשנת 1941: כ- 82

תולדות הקהילה:

עיירה בנפת הורוכוב, בגבול גאליציה המזרחית. מילטין היא יישוב עתיק שנזכר כבר במאה ה- 16. הוא היה אז בנפת לוצק. במיפקד שנערך בשנת 1784 נמנו במילטין 34 בתים של יהודים ו- 108 יהודים. בשנת 1787 נמנו 43 בתים ו- 116 יהודים. בשנת 1790 נמנו במקום 49 בתים ו- 144 יהודים. בכל המספרים לא נכללו תינוקות עד גיל שנה, כלי-קודש וכן משתמטים, שכן המיפקדים נערכו לצורכי גביית מס הגולגולת. בראשית המאה ה- 20 היתה מילטין יישוב קטן ובו 391 תושבים, רובם יהודים. במקום היה בית-כנסת אחד. בשנת 1 191 נמנו במילטין 287 יהודים. במיפקד שנערך בשנת 1921 מנתה אוכלוסיית מילטין 366; ביניהם היו רק 82 יהודים. יש לשער, שיהודי מילטין הועברו לגטו הורוכוב ונספו שם יחד עם בני המקום.