ד' ניסן ה'תשפ"ב

מילייצ'יץ MILEJCZYCE

קהילה בפולין