ג' שבט ה'תשפ"א

מילייצ'יץ MILEJCZYCE

קהילה בפולין