ו' סיון ה'תשפ"א

מילייצ'יץ MILEJCZYCE

קהילה בפולין