ד' ניסן ה'תשפ"ב

מילנוביץ' MILANOWICE

עיירה בפולין
נפה: קובל
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 436

·  יהודים בשנת 1941: כ- 91

תולדות הקהילה:

עיירה קטנה, בנפת קובל, קהיליית (גמינה) סטרה קושרי. מילנוביץ' היא יישוב עתיק שנכלל בעבר הרחוק בסטרוסטה (נפה) של קובל. מילנוביץ' היתה רכושה של משפחת האצילים חוולצ'בסקי. בשנת 1550 העניק אחד מבני משפחה זו, פיוטר חוולצ'בסקי, למילנוביץ' זכויות עירוניות וקבע את חובותיהם של העירוניים הנוצריים והיהודיים. לאחר ה"אוניה של לובלין" היתה מילנוביץ' שייכת לנסיכים לבית קורבסקי. סקר שנעשה בשנת 1616 מצא עיירה פורחת ובשנת 1646 העניק לה המלך ולדיסלב הרביעי זכות לקיים 3 ירידים שנתיים, שכל אחד נמשך לפחות שבוע. בזמן מלחמות השוודים, בראשית המאה ה- 18, נהרסה העיירה כליל ולא התאוששה מאז. במיפקד לצורכי גביית מס הגולגולת, שנערך בשנת 1764, נמנו במילנוביץ' רק 10 יהודים, ואילו במיפקד הכללי שנערך בשנת 1789 לא נמצאו בה יהודים כלל והתושבים המקומיים עסקו אך ורק בחקלאות. במאה ה- 19 חזרו והתיישבו בה יהודים ובראשית המאה ה- 20 נמנו בין 1,322 התושבים כמה מאות יהודים. בעקבות מלחמת העולם הראשונה וספיחיה חלה ירידה במספר התושבים ובמיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו במילנוביץ' רק 91 יהודים בתוך אוכלוסייה של 436 נפש. מצב זה לא השתנה בתקופה בין שתי מלחמות העולם. בתקופת השואה הובאו יהודי מילנוביץ' קרוב לוודאי למצ'יוב הסמוכה ושם נספו יחד עם בני המקום.