ה' ניסן ה'תשפ"ב

מיקאשביץ' MIKASZEWICZE

עיירה בפולין
נפה: לונינייץ
אזור: ווהלין ופוליסיה
גבול הפולני-סווייטי
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-994

·  יהודים בשנת 1941: כ-80 משפחות

תולדות הקהילה:

עיירה בנפת לונינייץ, בקהיליית לנין. תחנת-רכבת על המסילה לונינייץ-מוזיר, סמוך לגבול הפולני-סווייטי שלפני ספטמבר 1939. עד שנות התשעים של המאה ה- 19 היתה מיקשביץ' כפר קטן בן 5 משקים, ולא התגוררו בו יהודים. משנסללה מסילת- הברזל בריסק-לונינייץ-מוזיר החל המקום להתפתח והיישוב נפתח להתיישבות יהודים. במיפקד של שנת 1921 נמנו במיקשביץ' 178 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 994 נפש. באמצע שנות השלושים התגוררו במקום כ- 80 משפחות יהודיות (400 נפש בערך). כיוון שהיישוב שכן ליד הגבול הסווייטי, הגביל השלטון הפולני את הפעילות החברתית והמפלגתית. במיקשביץ' פעל אז חוג דרמה לחובבים והיתה בו גם פעילות של הקק"ל. חלק מן היהודים התפרנסו מבית-החרושת ללבידים והשאר - ממסחר זעיר וממלאכה. כשנסוגו הסווייטים ביוני 1941 הם הרסו את בית- החרושת ללבידים. הגרמנים ריכזו את יהודי המקום באזור אחד, אך לא הקיפו אותו בגדר. הוטלו עליהם תשלומי כופר ועבודות כפייה שונות. ב- 6 באוגוסט 1942 הובלו יהודי מיקשביץ' אל מחוץ ליישוב ונרצחו.