ד' ניסן ה'תשפ"ב

מיקולאיוב Mikolajow

כפר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: בוברקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 938

·  יהודים בשנת 1941: כ- 315

תולדות הקהילה:

עד סוף המאה ה- 19 היו יהודי הכפר מיקולאיוב כפופים לקהילת בוברקה. באותו זמן התארגנה במקום קהילה עצמאית שחלשה על יהודי הכפרים שבסביבה. ב- 1921 היה מספר תושבי מיקולאיוב 938 בהם 315 יהודים. על פרנסתם של יהודי מיקולאיוב בשנות ה- 30 ניתן ללמוד מהנתונים על הלווים בקופת גמ"ח שנתקיימה באותו זמן: ב- 1936- 1937 נמנו עמהם: 14 בעלי-מלאכה, 22 סוחרים זעירים, 3 פועלים שכירים, 7 חקלאים ו- 35 שונים. מטעם הקופה הנ"ל ניתנו בשנים 1933- 1937 כ- 70 הלוואות לניצרכים בסך כולל של כ- 9,000 זלוטי כל שנה. ב- 1927 נוסד במיקולאיוב סניף התאחדות ולידו חוג לדראמה. לא ידוע כמה זמן התקיים סניף התאחדות. כעבור כ- 4 שנים בעת הבחירות לקונגרס הציוני ב- 1931 הצביעו רוב השוקלים, 32 במספרם, בעד רשימת הציונים הכלליים, 1 בעד המזרחי ו- 1 בעד הרביזיוניסטים, ולא ניתן אף קול אחד להתאחדות. לא ידוע דבר על קורותיהם של יהודי מיקולאיוב בימי מלחמת- העולם השנייה חוץ מן העובדה שחיסולם בידי הנאצים אירע במחצית השנייה של 1942: היהודים שנמצאו עד אז במיקולאיוב הועברו אל בוברקה בתחילת אוגוסט 1942 (לפני האקציה הראשונה שנערכה שם באותו חודש), או אחר כך, ייתכן בנובמבר, לאחר שהוקם בעיר זו גיטו