ה' ניסן ה'תשפ"ב

מלוריטה MALORYTA

עיירה בפולין
אזור: ווהלין ופוליסיה
מסילת הברזל קובל-בריסק
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-883

תולדות הקהילה:

עיירה על מסילת-הברזל קובל-בריסק. במאה ה- 19 עדיין היתה מלוריטה כפר בנפת בריסק. משנסללה מסילת הברזל קובל-בריסק, החלו יהודים להתיישב במקום, התארגנה קהילה ובשנת 1895 נתקבל לרבנות ר' שבתאי-נוח רובין. בשנת 1903 הכיר השלטון הרוסי ביישוב כבעיירה והותר ליהודים להתיישב בה. בין שתי מלחמות העולם עסקו יהודי מלוריטה במסחר זעיר ובמלאכה ופעילותם הכלכלית הסתייעה בקופת גמ"ח שאורגנה באמצע שנות העשרים. על הפעילות הציונית מעידים 70 שוקלים לבחירות לקונגרס הציוני הכ' (1937). תוצאות ההצבעה היו: הציונים הכלליים - 1; המזרחי - 2; גוש ארץ-ישראל העובדת - 57. יש לשער, שבעיירה היה גטו פתוח ואליו הובאו יהודי הכפרים הסמוכים. מספר היהודים בשנת 1942 הגיע ל- 883 נפשות. ב- 7 ביולי 1942 ריכזו האס"דה ומשטרת העזר האוקראינית את כל יהודי מלוריטה, הובילו אותם אל מחוץ ליישוב ושם רצחו את כולם.