ד' ניסן ה'תשפ"ב

מצ'ולקי Maczulki

כפר בפולין
נפה: דובנה
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 431

·  יהודים בשנת 1941: כ- 103

תולדות הקהילה:

כפר בנפת רובנה. קהיליית (גמינה) קלבן. בראשית המאה ה- 20 היתה כאן מושבה של חקלאים יהודיים. אז היו במצ'ולקי 82 בתים ובהם התגוררו 738 תושבים. היה בית-כנסת, ולהבדיל מפעל קטן להפקת שמן. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בין 431 התושבים שבכפר רק 103 יהודים; השאר היו גרמנים (255 נפש) ופולנים (48 נפשות) ואחרים. יש לשער, שבתקופת השואה הובאו יהודי מצ'ולקי לגטו שבקליבאן ושם נספו יחד עם יהודי המקום.