ט"ו תשרי ה'תשפ"ב

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין