ח' אייר ה'תשפ"א

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין