ז' שבט ה'תשפ"א

הורודישץ HORODYSZCZE

קהילה בפולין