ד' ניסן ה'תשפ"ב

שחיטה מיוחדת עבור מוסדות בני יששכר דינוב

בשבת פרשת דברים – חזון שהו בדינוב קבוצת השוחטים שע"י ועד השחיטה שע"י העדה החרדית בראשות הרב ר' חיים יוסף בלויא שליט"א רב ומו"צ דעדתינו, והשוחטים החשובים והמשגיחים והבודקים בראשות הרה"ג ר' יששכר בראנדסדורפר ואחיו המהול הרה"ח ר' חיים אלעזר בראנסדופר שליט"א בני הרה"ג ר' מאיר זצוק"ל בעל הקני בושם, אשר הגיעו במיוחד לפולין בשבוע זה לערוך שחיטה מיוחדת עבור מוסדות בני יששכר דינוב אשר ידוע מקפידים אנו שכל המאכלים יהיו אך ורק בהכשר הבית דין צדק שע"י העדה החרדית,

וב"ה שזכינו לעשות שחיטה מהודרת של עשרות טונות של עופות, ובעז"ה נוכל לשרת את הציבור הגדול שמגיע לדינוב נאמנה בבשר ודגים וכל מטעמים בשפע רב,

השבת עבר בהתעלות מיוחדת כאשר לאחר שבוע של עמל רב בעבודת הקודש וגם נסעו ביום חמישי ושישי להתפלל במקומות הקדושים קראקוב רימנוב צאנז לאנצוט ליזענסק דינוב ובהכנה דרבה לשבת כזו היתה זו התעלות מיוחדת בנועם השבת שירות ותשבחות שעות ארוכות בשילוב שיחות ואמרות קדושות מפי הצדיקים הקדושים.