ד' ניסן ה'תשפ"ב

ההרשמה לחי טבת תשע"ח

היות והילולת רבינו הק' חי טבת יוצא ביום שישי ערב שבת, ורבים ירצו לשהות בשבת זו בדינוב, ואין המקום יכול להכיל ציבור כה גדול, הוחלט ע"י הוועד המארגן ששלוש מאות הראשונים שיזמינו ויבטיחו את מקומם בדינוב יזכו לשהות בשבת בדינוב, והשאר ייאלצו לשהות בשבת במלון בעיר ריישא והמחיר יהיה יותר יקר להם

ובכדי להתכונן לשבת ההילולא כדבעי, נתחיל כבר משבועות הקרובות בהרשמה, ונצא בעז"ה במבצע מיוחד למקדימים להירשם, והמחירים יתחילו החל מ 330 דולר לנוסע כולל שבת בדינוב, ואשר כל המסע מסובסד ע"י מוסדותינו הק' ע"ש ולכבוד רבינו הק',

לפרטים נא לפנות לאמיייל המוסדות 9936099d@gmail.com