ה' ניסן ה'תשפ"ב

הורודנה HORODNO

עיירה בפולין

נפה: סטולין
אזור: ווהלין ופוליסיה
25 ק"מ ממערב לסטולין
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ-2,597

יהודים בשנת 1941: כ-583

יהודים לאחר השואה: בודדים נשארו

תולדות הקהילה:
כללי
עיירה קטנה בנפת סטולין, בערך 25 ק"מ ממערב לסטולין. הורודנה היא עיירה עתיקה שנכללה בנפת פינסק שבווייבודיות בריסק. בזמן השלטון הרוסי הצארי נכללה הורודנה בפלך מינסק. בימי גזירות ת"ח ות"ט הצטרפו התושבים הנוצרים לצבאו של חמלניצקי וגרמו ליהודים סבל רב. בסביבת העיירה נמצא בזמנו חומר משובח לעשיית כדים וכלי חרס ואלה יוצאו לליטא, לווהלין ואף למרכז פולין. בין שתי מלחמות העולם התגוררו בהורודנה 250 משפחות יהודיות. המפרנסים עסקו במסחר זעיר, בשיווק כלי החרס למרחקים, במלאכה ובעגלונות. בעיירה התקיימו שני ירידים שנתיים, שהיוו מקור פרנסה חשוב. הפעילות הכלכלית נעזרה בקופת גמ"ח. בהורודנה היו שני בתי-כנסת, אחד של חסידי סטולין ואחד של חסידי ברזנה. שני רבנים כיהנו בעיירה. בהורודנה היה חדר עברי ונפתחו סניפי המפלגות הציוניות. בשנות השלושים פעל במקום סניף של הליגה למען ארץ-ישראל העובדת. כל יהודי הורודנה, להוציא בודדים, נספו בשואה.