ד' ניסן ה'תשפ"ב

הורודק GRODEK

קהילה בפולין

נפה: קוברין
אוכלוסיה:

יהודים לאחר השואה: כ- 5