ה' ניסן ה'תשפ"ב

הירניק HORNIKI

 

כפר בפולין

אזור: ווהלין ופוליסיה
10 ק"מ מצפון מערב לרטנה
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ - 1.096

יהודים בשנת 1941: כ- 20 משפחות

תולדות הקהילה:
כללי
כפר המרוחק בערך 10 ק"מ מצפון-מערב לרטנה, על הכביש המוביל לבריסק דליטא. בראשית המאה ה- 20 היו בו 1,288 תושבים. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בו 52 יהודים בתוך אוכלוסייה של 1,096 נפשות. בשנות ה- 30 התגוררו בכפר 20 משפחות יהודיות. היה להן מניין וגם ספר-תורה.