ד' ניסן ה'תשפ"ב

הלוסק GLUSK

קהילה בפולין

13 ק"מ מלובלין
אוכלוסיה:

יהודים בשנת 1941: כ- 390