ד' ניסן ה'תשפ"ב

הלושה מלה Hlusza Mala

כפר בפולין

אזור: ווהלין ופוליסיה
22 ק"מ מצפון לקאמין - קושירסקי
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ- 869

יהודים בשנת 1941: כ- 135

תולדות הקהילה:
כללי
כפר במרחק 22 ק"מ בערך מצפון לקאמין-קושירסקי. בראשית המאה ה- 20 התגוררו בו 869 תושבים ב- 88 בתים. בשנת 1920 פעלו כאן כנופיות של באלאחובצים וחבריהן רצחו 11 יהודים. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו 135 יהודים (בכפר ומושבה); בין שתי מלחמות העולם התגוררו במקום בערך 40 משפחות יהודיות. היהודים עסקו במסחר זעיר, ברוכלות, במלאכה ומעט בחקלאות. בכפר היו שני בתי-כנסת. בשנת 1921 נפתחו בהלושה מלה כמה כיתות של בית-ספר עברי, אך הן נסגרו בשנת 1928 בשל חוסר אמצעים. במקום היה סניף של תנועת "החלוץ". באדר תש"ב (1942) רצחו הנאצים בהלושה מלה 25 נשים וילדים. לאחר פסח תש"ב (1942) הועברו יהודי הלושה מלה לגטו בקאמין-קושירסקי ונספו שם (בערך 35 משפחות) בשתי האקציות: ב- 10 באוגוסט וב- 2 בנובמבר 1942.